Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Formularze podatkowe na arkuszu Excel, format xls

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Na stronie pit.republika.pl/jpk.htm znajduje się program opracowany w Excel, który służy do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Strona zawiera wszystkie typy JPK w tym JPK_VAT(1), JPK_VAT(2), JPK_PKPIR(1), JPK_PKPIR(2), JPK_EPW(1), JPK_KR(1), JPK_FA(1), JPK_MAG(1), JPK_WB(1). Arkusze umożliwiają import danych z plików typu csv, txt, xls, xml. Arkusz JPK generuje plik JPK w formacie xml oraz sprawdza jego zgodność ze schematem XSD znajdującym się na stronie Ministerstwa Finansów. Arkusze JPK są dostępne bezpłatnie. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek wysyłania JPK będzie dotyczył wszystkich podatników VAT składających obecnie deklaracje VAT-7 / VAT-7K. Do uruchomienia programu wymagany jest arkusz kalkulacyjny Excel
Arkusze umożliwiają też analizę JPK z użyciem narzędzi Excel jak Filtr tekstu.

Jednolity Plik Kontrokny w Excelu

Pobierz za darmo

AUTOMATYCZNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU VAT

Na stronie pit.republika.pl/eppv.htm znajduje się program opracowany w Excel, który służy do prowadzenia szczegółowej Ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT. Prowadzenie tej ewidencji jest jednym z warunków odliczenia 100 % VAT od paliwa do samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 r. Program wyposażono w słowniki opisów tras oraz kreatora, przy pomocy którego można szybko przygotować wstępną ewidencję na podstawie powtarzalnych danych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Do uruchomienia programu wymagany jest arkusz kalkulacyjny Excel
Program pomaga prowadzić ewidencję jak najmiejszym nakładem pracy z wysoką szczegółowością.

Automatyczna Ewidencja przebiegu pojazdu VAT

Odlicz 100% VAT od paliwa do samochodu osobowego

AUTOMATYCZNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU PIT

Na stronie pit.republika.pl/epp.htm można pobrać program opracowany w Excel, który służy do prowadzenia szczegółowej Ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Prowadzenie tej ewidencji stanowi podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Program wyposażono w słowniki opisów tras oraz kreatora, przy pomocy którego można szybko przygotować wstępną ewidencję na podstawie powtarzalnych danych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Do uruchomienia programu wymagany jest arkusz kalkulacyjny Excel
Program pomaga prowadzić ewidencję jak najmiejszym nakładem pracy z dużą szczegółowością.

Automatyczna Ewidencja przebiegu pojazdu PIT