Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Formularze podatkowe na arkuszu Excel, format xls

AUTOMATYCZNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU VAT

Na stronie pit.waw.pl/eppv.htm znajduje się program opracowany w Excel, który służy do prowadzenia szczegółowej Ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT. Prowadzenie tej ewidencji jest jednym z warunków odliczenia 100 % VAT od paliwa do samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 r. Program wyposażono w słowniki opisów tras oraz kreatora, przy pomocy którego można szybko przygotować wstępną ewidencję na podstawie powtarzalnych danych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Do uruchomienia programu wymagany jest arkusz kalkulacyjny Excel
Program pomaga prowadzić ewidencję jak najmiejszym nakładem pracy z wysoką szczegółowością.

Automatyczna Ewidencja przebiegu pojazdu VAT

Odlicz 100% VAT od paliwa do samochodu osobowego

AUTOMATYCZNA EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU PIT

Na stronie pit.waw.pl/epp.htm można pobrać program opracowany w Excel, który służy do prowadzenia szczegółowej Ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Prowadzenie tej ewidencji stanowi podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Program wyposażono w słowniki opisów tras oraz kreatora, przy pomocy którego można szybko przygotować wstępną ewidencję na podstawie powtarzalnych danych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Do uruchomienia programu wymagany jest arkusz kalkulacyjny Excel
Program pomaga prowadzić ewidencję jak najmiejszym nakładem pracy z dużą szczegółowością.

Automatyczna Ewidencja przebiegu pojazdu PIT